www.altreklama.lt

reklamos gamyba, sportiniai prizai, verslo dovanos

www.altreklama.lt

Mes esame Lietuvos krepšinio federacijos PARTNERIAI - oficialios atributikos gamintojai

Projektuojame ir gaminame stendus parodoms, prezentacijoms. Apipavidaliname specialios paskirties patalpas (pvz. TV studijas).